CEZA YASALARI
Arcadia ROLEPLAY

1. Genel Tanımlar:

 • 1.1. Ceza sistemi, üst yönetim tarafından belirlernir, server dahilinde kolluk kuvvetleri tarafından uygulanır.

 • 1.2. Tüm cezalar için, iki ana tanım kullanılacaktır:

  • 1.2.1.Para cezası: Suçun tanımına göre belirlenecek ve sadece para cezası uygulanacak suçların cezası olarak tanımlanmıştır.

  • 1.2.2.Hapis cezası: Suçun tanımına göre belirlenecek, para vehapis cezası uygulanacak suçların cezası olarak tanımlanmıştır.

 • 1.3. Savunma hakkı: RP çerçevesinde mümkün olan her durumda kullanılabilecek hakkı tanımlar. Sorguya alınacak her vatandaşın, insan hakları çerçevesinde, insanca davranılma hakkı vardır.

 • 1.4. Avukat isteme hakkı: Mümkün olduğu ve hapis cezasının 40 dk.’yı geçtiği durumlarda kullanılabilecek hakkı tanımlar. Sadece baroya kayıtlı avukatlar, savunma hakkı için çağırılabilir.

 • 1.5. OHAL: Olağan üstü hali tanımlar. Vali ve/veya Emniyet Genel Müdürü(Burdan itibaren EGM olarak bahsedilecektir) tarafından ilan edilebilen haldir.

 • 1.6. Şüphe uyandıran durum: Kolluk kuvvetlerince kullanılabilecek şüpheli durumları tanımlar. Aşağıdaki durumlar ile örneklebilmekle beraber, onlarla sınırlı değildir.

  • 1.6.1. Seviye 2 ve üstü cam filmi

  • 1.6.2. Şüphe uyandıran davranış ve konuşmalar

  • 1.6.3. Çevirmelerden veya polisten kaçmaya/sakınmaya çalışmak

  • 1.6.4. Doğal olmayan yürüyüş şekilleri vs.

 • 1.7.  Delil: Bir adli vakayı çözüme ulaştırabilmek için gerekli olan, sözlü/yazılı ifadeleri, fotoğraf ve video kayıtlarını tanımlar.

 

2. Kolluk Kuvvetleri Yaptırımları:

 • 2.1. Durdurma Hakkı: Kolluk kuvvetleri her durumda, kişileri ve araçları durdurma hakkına sahiptir. Dur ihtarına uymayanlara karşı silah kullanılabilir.

 • 2.2. Kimlik Sorma Hakkı: Kolluk kuvvetleri her durumda, kimlik sorma ve sorgulama hakkına sahiptir.

 • 2.3. Çevirme Hakkı: Kolluk kuvvetlerinin, trafik çevirmesi yapma hakkıdır. Şüpheli durum, EGM veya savcılık talimatı olmadıkça üst/araç arama yapılamaz.(OHAL hariç)

 • 2.4. Üst/Araç Arama Hakkı: Kolluk kuvvetleri OHAL durumunda, her türlü şahsı ve aracı arama hakkına sahiptir. OHAL mevcut olmadığı zaman, sadece şüphe uyandıran durumlarda uygulanabilir.

 • 2.5. Gözaltı Hakkı: Belirtilecek suçlar neticesinde, gözaltına alınma hakkıdır. Göz altına alınacak her şüphelinin hakları, Miranda Yasası gereğince, yüzüne karşı okunmalıdır.

 • 2.6. Tutuklama Hakkı: Hapis cezası gerektiren suçlar neticesinde, belirlenen oranlarda verilecek yaptırım çeşididir.

 • 2.7. Ölümcül Kuvvet Uygulama Hakkı: Kolluk kuvvetlerinin, hayati tehlikesinin bulunduğu durumlarda uygulayabileceği yaptırımdır.

 • 2.8. Baskın Düzenleme Hakkı: Kolluk kuvvetlerinin, bir bölgeye ve/veya binaya operasyon yapma hakkıdır. OHAL durumunda, EGM, EGM Yrd., E. Amiri, rutin işleyişte, savcı onayıyla yapılabilir(İhbar durumu hariç).

 

3. Protesto Hakkı:

 • 3.1. Tüm sivillerin, OHAL haricinde, toplanma ve protesto yapma hakkı mevcuttur.

 • 3.2. Tüm protestolar ve toplanmalar esnasında, barışçıl amaç güdülmelidir.

 • 3.3. Protesto esnasında, taşkınlık yapmak, kamu ve/veya özel mülke zarar vermek suçtur.

 

4. Asayiş Kuralları:

 • 4.1. Risus RP genelinde, tüm halkın can ve mal güvenliği, insan haklarına ve onuruna uygun şekilde korunmak zorundadır.

 • 4.2. Risus RP genelinde, tüm halk, genel asayiş kurallarına uymak zorundadır.

 • 4.3. Darp iki veya daha fazla şahsın, birbirlerine, öldürücü olmayacak şekilde, herhangi bir silah vasfı taşıyan alet kullanmadan, uyguladıkları orantısız güç olarak tanımlanır. Darp edilen kişinin nefsi müdafaa hakkı olmasına rağmen, bu hak, orantılı kullanılmalıdır. Tüm darp olayları, kolluk kuvvetlerine rapor/ihbar edilmelidir.

 • 4.4. Yaralama, herhangi bir silah vasfı taşıyan alet kullanılarak, bir şahsın yaralanması olayıdır.

 • 4.5. Taksirle Adam Öldürme, herhangi bir silah vasfı taşıyan alet kullanılarak, yanlışlıkla veya canice duygular beslenilmeyerek bir şahsın hayatına son verilmesi olayıdır.

 • 4.6. Kasten Adam Öldürme, herhangi bir silah vasfı taşıyan alet kullanılarak, planlı ve canice duygular beslenilerek bir şahsın hayatına son verilmesi olayıdır.

 • 4.7. Kaçırma/Alıkoyma, şahsın rızası dışarısında bir yere götürülmesi veya bir yerde tutulmasıdır. Kaçırılan veya alıkoyulan şahsın kurtarılması, kolluk kuvvetlerince yürütülmesi gereken bir görevdir.

 • 4.8. Gasp/Adi Hırsızlık, herhangi bir vatandaşın, herhangi bir özel eşyasını, kendi rızası dışında ele geçirmek olarak tanımlanan adli bir vakadır. Tüm olaylar kolluk kuvvetlerince neticelendirilmelidir.

 • 4.9. Organize Hırsızlık: İki veya daha fazla suçlunun karıştığı, planlı, özel veya kamu malına karşı yapılan hırsızlık olarak tanımlanan bir adli vakadır. Suç esnasında, kolluk kuvvetleri ölümcül güç kullanma hakkına sahiptir. Araştırılması ve cezalandırılması, kolluk kuvvetleri ve savcılık tarafından birlikte yürütülür.

 • 4.10. Organize Suç Çetesi, iki veya daha fazla şahıstan müteşekkil yapılardır. Risus RP dahilinde, çete, aile, mafya veya kartel olarak adlandırılabilir. Bu gibi yapıları kurmak, yönetmek veya üye olmak suçtur.

 • 4.11. Yasadışı madde, yasalar tarafından yasak ilan edilen hertürlü maddeyi tanımlar. Kullanıcı olmak suç değildir. 10-50 gram arası üzerinde taşıma bulundurma, 50gr veya daha fazla madde taşıma, dağıtıcılık suçuna girer.

 • 4.12. Ruhsatsız bir şekilde, her türlü silahı taşımak yasaktır. Sivil halk, silah bulundurma ve taşıma kuralları kapsamında sadece tabanca ve yivsiz av tüfeği kapsamında bulunan silahlara sahip olabilir. Yivli, uzun namlulu yarı veya tam otomatik her türlü silahın sivillerce sahip olunması ve satışı yasaktır.

 • 4.13. Sivil halk, devlet memurları ile işbirliği yapmak ve onlara karşı kibar olmak zorundadır. Bir olay mahallinde bulunan memurlar, devletin mutlak otoritesini temsil eder. Sivil halk, bu gerçeğe uygun olarak hareket etmekle mükelleftir.

 

5. Trafik Kuralları:

 • 5.1. Trafik akışı sağ taraftan sağlanmaktadır.

 • 5.2. Şeritlere riayet etmek esastır. Şerit ortalamak, emniyet şeridi kullanmak, hızına uygun olmayan şeridi işgal etmek yasaktır.

 • 5.3. Şehir içi ve meskun mahallerde hız sınırı 80 km/s, otoyolda 120 km/s’dir.

 • 5.4. Acil durum araçlarının, çakar ve sesli işaretleri açık olduğu sürece geçiş üstünlüğü vardır. Bu araçları engellemek suçtur.

 • 5.5. Tüm acil durum araçları, çakar ve sesli işaretleri kapalı olduğu sürece trafik kurallarına uymak zorundadır.

 • 5.6. Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç sürmek suçtur.

 

6. Hava Sahası Kuralları:

 • 6.1. Tüm şehir genelinde, 120m altında uçuş yapmak yasaktır.

 • 6.2. Kolluk kuvvetlerinden izin alınmadıkça, özel mülk hariç, iniş/kalkış yapmak yasaktır.

 

7. Silah Ruhsatları:

 • 7.1. Atıf edilen 4.12 maddesi uyarınca, tüm halk, sahip olunması serbest olan silahları bulundurma ve taşıma hakkına sahiptir.

 • 7.2. Tüm devlet ricali, tabanca bulundurma ve taşıma hakkına sahiptir.

 • 7.3. Baroya kayıtlı tüm avukatlar, ruhsat ücretlerini ödemek kaydıyla, tabanca bulundurma ve taşıma hakkına sahiptir.

 • 7.4. Yivsiz av tüfeği kapsamında olan silah, RisusRP dahilinde, pump-action shotgun’dır. Taşıma ruhsatına sahip olmak için, avcılık belgesine sahip olmak ve ruhsat ücretini ödemek gerekmektedir.

 • 7.5. Kolluk kuvvetlerince kullanılabilecek olan silahlar tabloda belirtildiği gibidir;

 • 7.6. Meslek gruplarında taşıma ve bulundurma şu şekildedir;

  • 7.6.1.Açık denizlere çıkan ticari tekne sahipleri, mesleki belgelerini göstermek ve ruhsat ücretlerini ödemek kaydıyla silah taşıma ruhsatı alabilirler.

  • 7.6.2.Hayvancılıkla uğraşan sivil halk, mesleki belgelerini göstermek ve ruhsat ücretini ödemek kaydıyla, tabanca sınıfı silahları taşıma hakkına sahiptir.

  • 7.6.3.Erbabı olduğu meslek sebebiyle, yüksek ciro sahibi olan esnaf, defterlerini sunmak kaydıyla, silah taşıma ruhsatı alabilirler.

  • 7.6.4.Can güvenliğinden dolayı; Kültürel, sosyal konum veya bulundukları yer ve zaman itibariyle can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı, kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan vatandaşlar, istenilen kanıtları sunmaları ve ruhsat harıcını ödemeleri takdirde, silah taşıma ruhsatı alabilirler.

 • 7.7. Tüm silah ruhsatına başvuracak kişiler, öncelikle hastaneye giderek, “Silah bulundurma veya taşımasında sakınca yoktur”, şeklinde sağlık raporu almaları gerekmektedir.

 

8. Cezalar:

Oyun içi cezaların tatbiki kolluk kuvvetleri ve adalet mensuplarına aittir. Tüm diğer cezaların tespiti game admin’ler tarafından, cezaların tatbiki ise yöneticilerden(administrator) onay alınarak uygulanacaktır.

 • 8.1. Para Cezası gerektiren suçlar:

  • 8.1.1.Tehlikeli sürüş: 1500$ para cezası ve aracın bağlanması.

  • 8.1.2.Hız sınırları ihlali: 2500$ para cezası ve aracın bağlanması.

  • 8.1.3.Kırmızı ışık ihlali: 2500$ para cezası.

  • 8.1.4.Özel mülke/mala zarar verme: 5000$ para cezası ve zararın tazmini.

  • 8.1.5.Magandalık: 2000$ para cezası ve her türlü silaha el koyma.

  • 8.1.6.Hatalı Park: 500$ para cezası ve aracın bağlanması.

  • 8.1.7.120m’den alçak uçuş: 20000$ para cezası.

 • 8.2. Hapis Cezası Gerektiren Suçlar:

  • 8.2.1.Adi hırsızlık: 5000$ para, zararın tazmini ve 10 dakika hapis cezası.

  • 8.2.2.Araç hırsızlığı: 5000$ para, zararın tazmini ve 15 dakika hapis cezası.

  • 8.2.3.Organize hırsızlık: Tüm suçlulara kişi başı 25000$ para ve 30 dakika hapis cezası.

  • 8.2.4.Darp: 1500$ para, 10 dakika hapis cezası.

  • 8.2.5.Kaçırma/Alıkoyma: Tüm suçlulara kişi başı, 15000$ para, 20 dakika hapis cezası.

  • 8.2.6.Yasa dışı madde bulundurmak: 7500$ para ve 15 dakika hapis cezası.

  • 8.2.7.Yasa dışı madde dağıtıcılığı: 20000$ para ve 30 dakika hapis cezası.

  • 8.2.8.Ruhsatsız silah taşıma(küçük kalibre): 20000$ para ve 15 dakika hapis cezası. Silaha el koyulması.

  • 8.2.9.Ruhsatsız silah taşıma(büyük kalibre): 50000$ para ve 30 dakika hapis cezası. Silaha el koyulması.

  • 8.2.10. Dur ihtarına uymamak: 5000$ para ve 15 dakika hapis cezası.

  • 8.2.11. Adalete engel olmak: 20000$ para ve 30 dakika hapis cezası.

  • 8.2.12. Ehliyetsiz/Ruhsatsız sürüş: 10000$ para, 15 dakika hapis ve araç bağlama cezası.

  • 8.2.13. Protestoda taşkınlık: 1000$ para ve 10 dakika hapis cezası.

  • 8.2.14. Yaralama: 7500$ para ve 15 dakika hapis cezası.

  • 8.2.15. Taksirle Adam Öldürme: 25000$ para, 45 dakika hapis cezası. Silahlara el koyulması.

  • 8.2.16. Kasten Adam Öldürme: 100000$ para, 1 saat hapis cezası.

  • 8.2.17. Devlet Memuruna Hakaret: 5000$ para ve 10 dakika hapis cezası.

  • 8.2.18. Devlet Memuruna Saldırı: 20000$ para, 30 dakika hapis cezası. Silahlara el koyulması ve zararın tazmini.

 • 8.3.Server’dan Uyarı Verilecek Suçlar(Tüm suçlar için delil gereklidir):

  • 8.3.1.DM(Death Match) ve RDM(Random Deatrh Match) – 4 uyarı

  • 8.3.2.VDM(Vehicle Death Match) – 4 uyarı

  • 8.3.3.NoobDM(Noob Death Match) – 4 uyarı

  • 8.3.4.RPFBL(Roleplay First Bitch Letter) – 3uyarı

  • 8.3.5.RK(Revenge Kill) – 4 uyarı

  • 8.3.6.CJ(Car Jack) – 2 uyarı

  • 8.3.7.Mixing Cezası – 4 uyarı

  • 8.3.8.MG(Meta Gaming) – 3 uyarı

  • 8.3.9.CR(Car Ramming) – 4 uyarı

  • 8.3.10. PG(Power Gaming) – 3 uyarı

  • 8.3.11. DB(Drive-by) – 3 uyarı

  • 8.3.12. rRP(Refuse RP) – 2 uyarı

  • 8.3.13. GOOA(Gun out of Ass) – 2 uyarı

  • 8.3.14. Offroad nonRP Driving – 2 uyarı

  • 8.3.15. HS(Horn Spamming) – 1 uyarı

  • 8.3.16. FRP(Fear RP) – 3 uyarı

  • 8.3.17. MAADK(Meslek araçlarını amacı dışında kullanmak) – 3 uyarı

  • 8.3.18. Teslim olma kural ihlali – 3 uyarı

  • 8.3.19. BMX – Bunny – 3 uyarı

  • 8.3.20. Chicken Running&Bunny – 3 uyarı

  • 8.3.21 Chatin Yanlış Kullanımı – 2 Uyarı

 • 8.4.Ban Cezası Gerektiren Suçlar(Tüm suçlar için delil gereklidir):

  • 8.4.1.Oyun içi her türlü hakaret ve küfür(Sadece rol içi ufak küfürlere izin verilir)

   • 8.4.1.1. Oyun içi RP dahilinde, şahıs ve insan onurunu zedelemeyecek küfürlere izin verilir.

   • 8.4.1.2. Oyun içi ve Discord dahilinde, her türlü küçük düşürücü, onur kırıcı, insan haysiyetine zarar verecek küfür ve hakaretler ban ile cezalandırılacaktır.

  • 8.4.2.NonRP

  • 8.4.3.Hellblade&Planebombing&Ninjajack(HB&PB&NJ)

  • 8.4.4.Can ve Silah doldurma(CD&SD)

  • 8.4.5.RRP(Retarded RP)

  • 8.4.6.Ban evading

  • 8.4.7.Adminlerin Rol karakterlerini rahatsız etmek

  • 8.4.8.Rolden kaçmak(CL)(Elektrik&İnternet kesintisi gibi istisnalar hariç – İspat gereklidir)

  • 8.4.9.Sunucuyu kötülemeye çalışmak

  • 8.4.10. Başka sunucu reklamı

  • 8.4.11. Bug Abuse

  • 8.4.12. Her türlü hile/trainer/3rdparty program

  • 8.4.13. Multi-Account

  • 8.4.14. OOC dolandırıcılık ve Admin kandırma

  • 8.4.15. RS(Random Shooting)

  • 8.4.16. Trolling/Copbait

  • 8.4.17. Yasaklı Roller

  • 8.4.18. Rolsüz oluşuma girme ve/veya çıkma

  • 8.4.19. Yayıncı Ghost

  • 8.4.20. Rüşvet